VENTILATIE

Wie wil besparen op zijn energieverbruik voor verwarmen en koelen zorgt er in eerste instantie voor dat de woning goed geïsoleerd is en dat er aandacht besteed wordt aan de luchtdichtheid.

Deze ingrepen zorgen ervoor dat een voldoende aanvoer van verse lucht in het gedrang kan komen. Ook het ontbreken van afvoer van vervuilde of vochtige lucht kan leiden tot vochtproblemen en een opbouw van schimmels en bacteriën met mogelijke lichamelijke ongemakken tot gevolg.

Met een goed gedimensioneerde elektromechanische ventilatie kunnen we al deze problemen oplossen. De meest courante systemen zijn van het type C, C+ en D.

Ventilatie type C

 

De lucht wordt afgezogen in toilet, badkamer en/of keuken. De onderdruk die zo gecreëerd wordt zorgt ervoor dat er verse buitenlucht aangezogen wordt via daartoe voorziene ventilatieroosters. Binnen in huis wordt de aangezogen lucht getransporteerd via een rooster in de deuren of een kier onder de deuren.

 

Ventilatie type C+

 

Een type C+ is identiek aan het type C. Dit type beschikt echter over een regelbare afvoer. Er wordt alleen geventileerd wanneer en waar het nodig is. Dit kan een aardige besparing aan energie opleveren.

Ventilatie type D of balansventilatie

Bij het type D gaan we zowel de lucht gecontroleerd afzuigen én inblazen. Verse lucht gaan we inblazen in, onder andere, leefruimtes en slaapkamers. Hetzelfde volume, maar vervuilde, lucht wordt dan weer afgezogen in toilet, badkamer of keuken; vandaar de naam balansventilatie.

Bij zo een balansventilatie gaan we ook de warmte uit de afgezogen lucht recupereren en overdagen op de koude aangezogen lucht. Goed voor comfort en portemonnee.

rescert-gecertificeerd.png
Balansventilatie
Woningventilatie

Zoals reeds gezegd kan men bij een type C het debiet van de afgevoerde lucht gaan regelen. Ook bij balansventilatie is dit een mogelijkheid.

Door een toestel te kiezen dat over een zekere intelligentie beschikt en uitgerust is met vocht en CO2 sensoren kan, wanneer het te vochtig wordt of wanneer er te veel CO2 aanwezig is in de lucht, de ventilatie het debiet tijdelijk verhogen

Of je kan kiezen jouw ventilatiesysteem te integreren in jouw domotica of energiebeheersysteem om besparingen op energie te maximaliseren.

 

Premies!!! 

 

Overzicht premies en subsidies voor ventilatie in je BENOvatie in 2021 (mijnbenovatie.be)      

1/5